:


You're my DJ

(Lyrics): Daniel Dotan
(Music): Eli AvramovAta ha-DJ sheli

Ulay nigmeru ha-shamayim
We-ein yoter dagim ba-mayim
Ulay ani shelkha
Ulay ani kvar lo

Ulay nigmar li ha-regesh
We-ein li maqom be-shvilkha
Ulay ata zo'eq
Ani lo shoma'at mila

Ata ha-DJ sheli
We-ata machlit
Im li-srot oti chassaq
O le-nagen oti kmo taqlit

Ulay ne'etam li ha-ro'sh
Me-rov diburim
Ulay ata ha-adam
Hakhi lo mat'im

Ulay ata segur
Ulay ata patuach
Ulay ata chassaq
Ulay ata ele ba-ruach

Ata ha-DJ sheli
We-ata machlit
Im li-srot oti chassaq
O le-nagen oti kmo taqlit